Nábrežie A. Hlinku 27
Hlohovec
920 01
tel.: 033/7941 111
e-mail: infozavinacnsphlohovec.sk

Aktuality

Výstavba diagnostického centra Hlohovec

V júli 2010 sa začala realizovať I. etapa rozvoja „Modernizácia prístavby budovy polikliniky tj. rozšírenie zdravotníckej činnosti a to vybudovaním a modernizáciou prístavby.

Koncepcia rozvoja spoločnosti z roku 2009 zabezpečí veľký rozsah služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti v jednom centrálnom mieste s veľmi výhodnou a kompaktnou polohou, vo vzťahu k mestu či regiónu ako aj zapezpečí sebestačnosť vo viacerých smeroch pre daný región v rámci kapacít a možností mesta či regiónu a jeho spádovej oblasti. Zabezpečuje centrálnu diagnostiku.

Dobudovaním sa priblíži ku komplexnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci regiónu Hlohovec a spádovej oblasti a tak naviaže na históriu.

Koncepcia rozvoja spoločnosti z roku 2009 bola rozčlenená na tri hlavné etapy. I. etapa pozostáva z vybudovania moderného diagnostického centra pozostávajúca z digitálneho RTG pracoviska, digitálneho CT pracoviska, USG/SONO pracoviska a digitálneho MAMO pracoviska. Spojenie jednotlivých pracovísk zabezpečuje centrálny PACS systém.

Náhľad ambulancie:
^ Hore