Nábrežie A. Hlinku 27
Hlohovec
920 01
tel.: 033/7941 111
e-mail: infozavinacnsphlohovec.sk

LDCH - Liečebňa pre dlhodobo chorých

Sídlo ambulancie: Podzámska 16, 92001 Hlohovec
Poschodie: prízemie
Telefón: 033 / 7424 426
Email: ldchnsphlohovec.sk
Ordinačné hodiny:
Informácie o ambulancii:
LDCH - Liečebňa pre dlhodobo chorých je lôžkové zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, t.j. po ukončení diagnostického procesu a po zvládnutí akútneho stavu, pričom ich stav vyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom, komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, intenzívnu rehabilitáciu, nácvik bežných denných činností. Súčasťou liečebne sú i lôžka, kde sa poskytuje paliatívna starostlivosť, starostlivosť pacientom v terminálnom štádiu chronického ochorenia, po náhlych cievnych mozgových príhodách, u onkologických ochorení, u ktorých bola onkologická liečba ukončená.
Liečebňa hospitalizuje pacientov vo veku nad 18 rokov.
Poskytujeme i sociálnu starostlivosť klientom, ktorí potrebujú zabezpečiť dočasnú opatrovateľskú starostlivosť v prípade pracovnej zaneprázdnenosti najbližších, v prípade pracovnej neschopnosti, odcestovania ev. dovolenky opatrovateľa. Pobyt môže byť krátkodobý aj dlhodobý, podľa potrieb klienta a je možný na vlastnú žiadosť. Pobyt na sociálnom lôžku je finančne hradený klientom.
Liečebňa je umiestnená v budove s bezbariérovým prístupom s vlastným parkom v centre mesta Hlohovec. V rámci liečebne pripravujeme rozšírenie kapacít ako aj vytvorenie rehabilitačného pracoviska.
V liečebni je zabezpečená 24-hodinová zdravotnícka starostlivosť. Súčasťou liečebne je aj príjmová interná ambulancia a geriatrická ambulancia pod vedením prim. MUDr. Márie Čechovej.
Zobraziť google mapu
Náhľad ambulancie:
^ Hore