Nábrežie A. Hlinku 27
Hlohovec
920 01
tel.: 033/7941 111
e-mail: infozavinacnsphlohovec.sk

MUDr. Ida Obetková - FMC dialyzačné stredisko

Sídlo ambulancie: Podzámska 16, 92001 Hlohovec
Poschodie: prízemie
Telefón: 033 / 7320 652
Email: ida.obetkovafmc-ag.com
Ordinačné hodiny:
Informácie o ambulancii:
Je to „mimotelové čistenie krvi", ktoré sa vykonáva pomocou prístroja – „umelej obličky“, na hemodialyzačnom stredisku. Pre tento spôsob liečby je nevyhnutné vytvorenie cievneho prístupu („našitie fistuly“), čo je malý chirurgický zákrok. V úvode každej hemodialýzy sa do fistuly zavádzajú dve ihly, z ktorých jedna odvádza krv do dialyzačnej kapiláry s umelou membrá-nou, kde sa krv čistí od odpadových látok a vody.. Druhou sa takto očistená krv vracia späť pacientovi. Liečba dialýzou trvá spravidla 4 až 5 hodín a vykonáva sa 2, alebo tri krát týždenne.
Zobraziť google mapu
^ Hore