Nábrežie A. Hlinku 27
Hlohovec
920 01
tel.: 033/7941 111
e-mail: infozavinacnsphlohovec.sk

MUDr. Mária Čechová - geriatrická ambulancia

Sídlo ambulancie: Podzámska 16, 92001 Hlohovec
Poschodie: prízemie
Telefón: 033/7941 233
Email: ldchnsphlohovec.sk
Ordinačné hodiny:
pondelok,streda,piatok: 09,00 - 14,00 hod.
utorok,štvrtok: 09,00 - 15,00 hod.
Informácie o ambulancii:
Geriatrická ambulancia poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť seniorom, t.j. osobám nad 65 rokov.Komplexná starostlivosť vychádza zo starobných zmien organizmu, multimorbidity, následnej krehkosti a zníženej adaptačnej schopnosti starého organizmu. Zameriava sa najmä na diagnostiku, liečbu, zhodnotenie funkčného stavu a potenciálu seniorov, na sociálne následky chorôb, pričom úzko spolupracuje i so sociálnymi pracovníkmi pri aplikácii sociálnej gerontológie a sociálnej geriatrie.
Modifikuje liečbu a starostlivosť o pacientov s rozvinutými geriatrickými syndrómami / imobilita, inkontinencia, inanícia, impakcia /, dispenzarizuje pacientov s diabetom, po NCMP, ICHS,s a. hypertenziou, s inkontinenciou moču, s kognitívnymi poruchami, s malnutríciou, poruchami stability a pádmi, s psychosomatickými poruchami s adaptačným zlyhaním, s multimorbiditou a u dlhovekých pacientov nad 90 rokov.
Zobraziť google mapu
Náhľad ambulancie:
^ Hore