Nábrežie A. Hlinku 27
Hlohovec
920 01
tel.: 033/7941 111
e-mail: infozavinacnsphlohovec.sk

LSPP Galanta - Lekárska služba prvej pomoci

Sídlo ambulancie: Hodská 373/38, Galanta
Poschodie: prízemie
Telefón: 031 783 32 25
Email:
Ordinačné hodiny:
pon – pia 16.00 – 07.00 hod.
Víkend, sviatok: 00.00 – 00.00 hod.
Informácie o ambulancii:
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) pre dospelých Hlohovec, tzv. pohotovosť je forma nepretržitého poskytovania ambulantnej starostlivosti pre dospelých. LSPP vykonávajú poskytovatelia poskytujúci všeobecnú ambulantnú v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci. LSPP všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa vykonáva aj formou návštevnej služby v domácom prostredí. Rozpis LSPP určuje samosprávny kraj. Rozpis ustanovuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania LSPP a zoznam poskytovateľov s uvedením dátumov vykonávania LSPP v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje.
Aktuálny rozpis je uvedený v ambulancii LSPP pre dospelých na ul. Hodská 373/38, Galanta.
LSPP (ambulantná) pre dospelých Hodská 373/38, Galanta
LSPP (návštevná) pre dospelých – tel. 031 7833225
^ Hore