Nábrežie A. Hlinku 27
Hlohovec
920 01
tel.: 033/7941 111
e-mail: infozavinacnsphlohovec.sk

O spoločnosti

Spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. (ďalej NsP Hlohovec, s.r.o.) je zaradená do siete zdravotníckych zariadení Trnavského samosprávneho kraja.

V súčasnosti prevádzkuje liečebňu dlhodobo chorých, kde je poskytovaná ústavná zdravotná starostlivosť a dopravno-zdravotné služby (DZS). Zdravotnícku starostlivosť poskytuje v určenom spádovom území okresu Hlohovec poistencom poisťovní na zmluvnom základe pri rešpektovaní zásad slobodnej voľby lekára.

Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. prevádzkuje budovy polikliniky, ktorých priestory prenajíma neštátnym zdravotníckym zariadeniam a ostatným subjektom zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti v poliklinickej časti a v ostatných budovách pôsobia ambulancie rôzneho zamerania, spoločné vyšetrovacie zložky, lekárska služba prvej pomoci, dialyzačné pracovisko, lekárne, výdajňa zdravotníckych potrieb a iné subjekty NZZ.

Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.11.2006 v znení jej zmien a zapísaná do obchodného registra Okresného súdu v Trnava 16.12.2006. Hospodársku činnosť začala vykonávať od 1. januára 2007. Spoločnosť vznikla po reforme financovania v zdravotníctve s ohľadom na možnosť samostatného riadenia a na zachovanie potrebnej úrovni služieb pre obyvateľstvo.

Sídlom spoločnosti je Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec. NsP Hlohovec, s.r.o. poskytuje zdravotnícku starostlivosť v určenom spádovom území okresu Hlohovec.

V súčasnosti má v správe objekty v štyroch lokalitách, v ktorých je vykonávaná zdravotná starostlivosť:

  • budovy na Nábreží A. Hlinku 27, Hlohovec – hlavná budova polikliniky, prístavba polikliniky, pomocný komplex budov
  • budova na ulici R. Dilongu 22, Hlohovec – ambulancie
  • budova v mestskej časti Šulekovo – obvodné zdravotné stredisko

Späť

^ Hore